Eksmisja: nowe rozporządzenia

Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo wydanie nieruchomości (Dziennik Ustaw z 2012 r. nr 4, poz. 11) zostanie poprawione rozporządzeniem w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości. Zmiany wchodzą w życie 13 stycznia 2013 roku, czyli już niedługo.

Główną zmianą ma być wstrzymanie eksmisji na okres sześciu miesięcy, gdy gmina będzie musiała znaleźć lokal zastępczy dla rodziny eksmitowanej.

Obecnie gdy  godnie z decyzją sądu lokatorom nie zostaną przyznana prawa do lokalu socjalnego albo socjalnego, komornik sprawdza czy osoba ma jakiś tytuł prawny do innego mieszkania. Jeżeli nie posiada go, wówczas komornik niezwłocznie wystąpi do gminy z wnioskiem o wskazanie tymczasowego pomieszczenia.

ARP odstąpiła od zamiaru sprzedaży ?Małego Wawelu?

Mały Wawel to istna perełka architektury renesansowej. Zespół Zamkowo-Parkowy w Baranowie Sandomierskim zostanie ocalony, jednak Agencja Rozwoju Przemysłu wciąż nie ustaje w poszukiwaniach dzierżawcy dla części hotelowo-gastronomicznej. Sprawa sprzedaży zamku wzbudziła wiele kontrowersji, przede wszystkim chodziło o brak gwarancji funkcjonowania muzeum zamkowego i utrzymania stanowisk pracy dla zatrudnionych tam osób.

Kolejną kontrowersją była procedura przetargowa, która została objęta tajemnicą handlową. Było to dziwne z tego powodu, iż dotyczyła ona nieruchomości, której Agencja Rozwoju Przemysłu jest jedynie użytkownikiem wieczystym. Zgodnie z art. 28 ustawy o gospodarce nieruchomościami, procedura przetargowa winna być więc w 100% przejrzysta, a informacje o niej powinny być jawne.

Licytacja komornicza mieszkania

Bardzo często zdarza się, iż mieszkanie zakupione na licytacji komorniczej obciążone jest ograniczonymi prawami rzeczowymi. Zgodnie z art.1000 kodeks postępowania cywilnego w chwili uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności wygasają prawa obciążające nieruchomość oraz skutki zabezpieczenia roszczeń osobistych na nieruchomości.

Ogólna zasada, która ma zastosowanie przy nabywaniu nieruchomości na licytacji komorniczej mówi o prawie do zaspokojenia się z ceny nabycia z pierwszeństwem przewidzianym w przepisach o podziale ceny uzyskanej z egzekucji, które to prawo wchodzi w miejsce wcześniejszych praw. Zakupione mieszkanie z licytacji komorniczej, z ustanowionym prawem na nieruchomości hipoteki, służebności osobistej, służebności gruntowej czy też prawem najmu wygasa. Czyli de facto po nabyciu obciążenia znikają.

Mieszkanie dla młodych


Mieszkanie dla młodych - projekt trafi do konsultacji

W wyniku projekty nowej ustawy o programie dopłat Mieszkanie dla młodych został skierowany do uzgodnień wewnętrznych. Osoba, która będzie chciała skorzystać z dopłat, będzie musiała przedstawić oświadczenie, że do tej pory nie posiadała żadnego mieszkania. Chodzi o pierwsze mieszkanie osoby ubiegającej się o pomoc finansową.

Tak jak wspomniane wyżej, osoba ta nie może posiadać żadnego innego mieszkania, ani spółdzielczego własnościowego prawa do danego lokalu mieszkaniowego. Na wysokość dopłat w ramach programu Mieszkanie dla młodych będzie mieć wpływ liczba dzieci. Jak widać - nowa ustawa w przeciwieństwie do kończącego się programu „Rodzina na swoim”, nowy rządowy projekt zakłada prorodzinny cel.

 

Zmiany w prawie budowlanym

Ministerstwo Infrastruktury zrezygnuje z zasady mówiącej, iż roboty budowlane można rozpocząć dopiero po ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Po zgłoszeniu projektu staroście będzie przysługiwał czas 30 dni na zakwestionowanie projektu.

Wątpliwości dotyczące nowelizacji

Zdaniem prawników będzie to problem dla osób sąsiadujących z działką, na której rozpoczną się prace budowlane, ponieważ nie będzie miał on możliwości zgłoszenia sprzeciwu, co w praktyce oznacza, iż jedyną formą reakcji będzie drogą sądowa.

To z kolei naturalnie uderza w proces realizacji inwestycji i samego inwestora. Prace mogą zostać wstrzymane nawet z bezzasadnych powodów. Ponadto na przeszkodzie stoją warunki przyłączenia do sieci czy zezwolenie zarządcy drogi.