Zmiany w prawie budowlanym

Ministerstwo Infrastruktury zrezygnuje z zasady mówiącej, iż roboty budowlane można rozpocząć dopiero po ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Po zgłoszeniu projektu staroście będzie przysługiwał czas 30 dni na zakwestionowanie projektu.

Wątpliwości dotyczące nowelizacji

Zdaniem prawników będzie to problem dla osób sąsiadujących z działką, na której rozpoczną się prace budowlane, ponieważ nie będzie miał on możliwości zgłoszenia sprzeciwu, co w praktyce oznacza, iż jedyną formą reakcji będzie drogą sądowa.

To z kolei naturalnie uderza w proces realizacji inwestycji i samego inwestora. Prace mogą zostać wstrzymane nawet z bezzasadnych powodów. Ponadto na przeszkodzie stoją warunki przyłączenia do sieci czy zezwolenie zarządcy drogi.

Planowane zmiany w prawie

Dla przypomnienia, nowy projekt zakłada, że budowę będzie można rozpocząć na podstawie zgłoszenia wraz projektem budowlanym. Obiekty, na które dalej trzeba będzie uzyskać pozwolenie, to te o wysokości powyżej 12 metrów i kubaturze większej niż 5000 metrów sześciennych. Będą oceniane pod kątem wpływu na środowisko (tak jak np. farmy wiatrowe), a także podlegały zagospodarowaniu przestrzennemu tak jak centra handlowe.

Post a Comment

Security Code: