Zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych

Sejm uchwalił zmiany, dzięki którym będzie możliwa sytuacja gdy spółdzielnia będzie mogła nabywać grunty na szczególnych, bardzo zbliżonych do zasiedzenia zasadach.

Co więcej ustanowiono regulacje dotyczącą wygaśnięcią ustanowionych na nieruchomości posiadanych przez spółdzielnie hipotek

Kolejną zmianą tej nowelizacji jest uchylenie przepisu powodującego, wygaśnięcia hipoteki ustanowionej na własności wspólnej w chwili wyodrębnienia własności pierwszego lokalu. TK uznał ten przepis za niezgodny z Konstytucją.

Przepisy zmienione przez nowelizacją a ustanowione w PRL, były bardzo krzywdzące dla właścicieli nieruchomości i od czasu ich wprowadzenia budziły kontrowersje, gdyż wprowadzały specyficzne, nieznane prawu cywilnemu.

 

Post a Comment

Security Code: