Rząd ułatwi odbudowę domów

Rada Ministrów przedstawiła już listę gmin, w których możliwe będzie zastosowanie szczególnych zasad odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku tegorocznej powodzi. 

Z udogodnień skorzystają łącznie 584 gminy z terenów województw: dolnośląskiego, małopolskiego, mazowieckiego, śląskiego, podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego i kujawsko-pomorskiego.